Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Ar-Ge’den tedariğe, üretimden lojistiğe kadar her süreçte verimli ve sürdürülebilir olanın peşine düşüyor, kalkınmanın ve yaşam kalitesini artırmanın ancak bu şekilde mümkün olacağını biliyoruz.

Performanstan ödün vermeden kaynakları daha verimli kullanmayı, atık ve karbon salınımını minimuma indirmeyi amaçlayan inovasyon anlayışımız sayesinde, iş ortaklarımızın sosyal sorumluluk amaçlarına ulaşmalarını da kolaylaştırıyoruz.

Bu bakış açısıyla eylem planlarımızı ve portfolyonuzu optimize etmek daimi görevlerimizden biri.

Stratejimiz

Bütünsel bir sürdürülebilirlik anlayışıyla faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal ve ekolojik etkilerini bir arada değerlendirerek aksiyonlar alıyoruz.

Sürdürülebilir İşbirlikleri

Ham maddelerin temini sürecinden, siparişlerin ulaştırılmasına kadar her adımda tekrarlanabilir ve verimli seçenekleri önceliklendiriyoruz.

Akılcı Tercihler

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit edip, onları aynı performansı sağlayan daha sürdürülebilir ürünlere yönlendiriyoruz.

Sürekli İyileştirme

Tüm iş akışlarımızı sürekli olarak gözden geçirip, çevresel etkileri minimuma indirmek üzere araştırma ve geliştirmeler yapıyoruz.

iş güvenliği Occupational health and safety policy

Kalite Politikası

ECOPOL KİMYA, Üretimde ileri teknolojiyi ve modern mühendislik çözümlerini kullanarak, konusunda uzman yönetici kadrosu ve personeli ile müşterilerine güvenilir, sorunsuz ürün sunmayı ilke olarak benimsemiştir.

Takım ruhunu benimsemiş, özveriyle çalışan çalışanlarımız, kalitemizin temelidir. Kalitemizin sürekliliğinin teminatı titiz çalışmalarımız ve sunduğumuz hizmettir.

Tüm birimlerde, uygulanabilir şartları yerine getirmek sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, müşteri memnuniyetini ilk hedef kabul etmek, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standart’ının gereklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek  “Kalite Politikamız” dır.

Çevre Politikası

Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak. Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak, Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek, Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak, Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmeyi, Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek  her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak, Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir. Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır. Yönetim, taahhütte bulunduğu çevre  politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

Çevre Politikası Environmental policy
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası: Tüm çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama taahhüdümüz. İş kazalarını, yaralanmaları ve hastalıkları etkili politikalar, eğitimler ve sürekli iyileştirme ile ön planda tutuyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ECOPOL  Kimya olarak değişimi yakalamak ve büyümek için, “Sürekli Gelişime” ve ilgili taraflara açık olacağız.

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği tüm ECOPOL Kimya çalışanlarının sorumluluğudur.

Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve diğer Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkiler tüm çalışanlarımız arasında paylaşılacaktır.

ECOPOL Kimya ’da Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği diğer iş amaçlarımız kadar önemlidir.

Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir, Her işi yapmak için daima daha güvenli bir yol vardır.

ECOPOL  Kimya’da; ISO 45001 Standardını etkin bir şekilde uygulamak ve Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için her zaman eğitim vazgeçilmezdir.

ECOPOL Kimya ’da iç ve dış her türlü kaynak; verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını – artırmak ve bilgiyi ve başarıyı ödüllendirmek üzere en doğru ve en faydalı şekilde kullanılacaktır.

İş Güvenliği kapsamında, Çalışanlarımızın , çalışan temsilcilerimizin ve tesislerimize gelen tedarikçilerimizin danışma ve katılımı için gerekli ortam sağlanacaktır.

Faaliyetlerimizden kaynaklana tüm iş güvenliği tehlikeleri, riskleri belirlenecek, kök nedenler incelenecek ve bu riskler kabul edilebilir en düşük seviyeye indirilmesi için koruyucu önlemler ile programlar kararlılıkla uygulanacaktır. Uygulamalar sonuç odaklı olacak ve sürekli sorgulanıp iyileştirmeler gerçekleştirilecektir. 

Daha fazla...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors